ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
 
 
แนะนำการกรอกข้อมูลเยี่ยมบ้าน
 
ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะชื่อเล่น ชื่อผู้ปกครอง อายุ อาชีพ เกี่ยวข้องเป็น เนื่องจากเห็นนักเรียนหลายคนไม่ได้กรอกข้อมูลดังกล่าวหลายคนครับผม