ระบบ Student Online
 
  ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
187
258
445
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
199
230
429
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
181
248
429
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
228
303
531
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
203
308
511
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
178
322
500
 
 
รวมทั้งสิ้น
1,176
1,669
2,845
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน